Thẻ Thư Viện Dayton Metro CỦA QUÝ VỊ!

Cư dân Ohio thuộc mọi lứa tuổi có thể đăng ký trực tuyến để nhận thẻ Thư Viện Dayton Metro MIỄN PHÍ.

Đăng ký tại Thư Viện

Để nhận Thẻ Thư Viện Dayton Metro, vui lòng hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến này. Sau khi hoàn thành đơn, quý vị có thể đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh tới Quầy Hỗ Trợ tại bất cứ cơ sở Thư Viện Dayton Metro nào để nhận thẻ thư viện.

Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân Có Ảnh được Chấp Nhận

  • Bằng Lái Xe hoặc Thẻ Căn Cước cấp tại Ohio
  • Giấy Nhận Dạng Tạm Thời của Ohio
  • Thẻ Học Sinh hoặc Nhân Viên Có Ảnh
  • Căn Cước của Lực Lượng Vũ Trang
  • Hộ Chiếu, Thẻ Thường Trú Nhân (Thẻ Xanh), Căn Cước Lãnh Sự Quán

Nếu giấy tờ của quý vị không có địa chỉ hiện tại, quý vị cần mang thêm giấy tờ có địa chỉnhư séc ngân hàng, báo cáo tài chính, hóa đơn điện nước hoặc biên lai thuê nhà/thế chấp được lập trong vòng 30 ngày trước đó.

Thẻ thư viện cho phép quý vị truy cập vào toàn bộ tài nguyên và tài liệu số của thư viện, cũng như đa dạng tài liệu vật lí tại 17 cơ sở trên khắp Quận Montgomery!

Quý vị cũng có thể lấy đơn đăng ký tại bất kì cơ sở nào. Mang theo đơn đã hoàn thiện và giấy tờ tùy thân có ảnh tới Quầy Hỗ Trợ để nhận thẻ thư viện của quý vị.

Không có giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc giấy tờ có địa chỉ? Đến Quầy Hỗ Trợ hoặc gọi Đường Dây Hỗ Trợ theo số 937-463-2665 để tìm hiểu về các lựa chọn thẻ thư viện khác.

Đăng Ký Thẻ DML - Đăng Ký Ngay!

Quý Vị Có Thắc Mắc?

Xem phần Các Câu Hỏi Thường Gặp về Thẻ Thư Viện